Hermagorer Faschingslied

Text: A. Ronacher

 

In Hermagor is Fasching heut, lei her, lei her, lei her!

Heut bleib ma da, so lang´s uns gfreut, lei her, lei her, lei her!

Heut wackelt alles Schritt auf Tritt, lei her, lei her, lei her!

Da Kirchtum wackelt a schon mit, lei her, lei her, lei her!

 

In Hermagor is Fasching heut, lei her, lei her, lei her!

Wohin man schaut, verrückte Leut, lei her, lei her, lei her!

Heut trink ma´s letzte Fassl leer, lei her, lei her, lei her!

Wer heut ka Clown is, gehört nit her, lei her, lei her, lei her!

 

In Hermagor is Fasching heut, lei her, lei her, lei her!

Zum Fasten hab'ma morgen noch Zeit, lei her, lei her, lei her!

Heut hat sogar da Most an Fam, lei her, lei her, lei her!

Drum geh'ma heute gar nit ham, lei her, lei her lei her!